Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridisk utbildning för privat och offentlig sektor

Aktuella frågor och grundläggande utbildningar samt Företagsanpassade utbildningar

Alla våra kurser ser du här
   

Nästa kurs den 26 april:

Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

Målet med kursen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06, bli medvetna om risker och fallgropar vid kontraktsskrivning samt förebygga och hantera tvistesituationer. Allt för att kunna ta tillvara sin rätt och försöka undvika tvister.
Föreläsare Magnus Wollsén

Processrätt

Kurser i ProcessrättKurser i Processrätt

5 maj: Tvistemålsprocessen A

10 maj: Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

31 maj: Tvistemålsprocessen B

 

 

Distansutbildning
Juridisk översiktskurs, JÖKJuridisk översiktskurs, JÖK
22 sep 2017- 27 jan 2018:

Juridisk översiktskurs

Entreprenadrätt

Kurser i EntreprenadrättKurser i Entreprenadrätt

26 april: Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

30 maj: Entreprenadjuridik för beställare

HÖST 2017: Entreprenadjuridik - tekniska konsulter

20-21 feb 2018: Grundkurs i entreprenadjuridik