Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridisk utbildning för privat och offentlig sektor

Aktuella frågor och grundläggande utbildningar samt Företagsanpassade utbildningar

Alla våra kurser ser du här
   

Nästa kurs den 21-22 februari:

Grundkurs i entreprenadjuridik

Kursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06. Målet med kursen är att
deltagaren skall få insyn i och förståelse för regelverket i dessa standardavtal.
Kursen innehåller även en introduktion till allmän avtalsjuridik samt praktiska övningar.

Föreläsare Sven Albinsson

Processrätt

Kurser i ProcessrättKurser i Processrätt

24 mars: Tvistemålsprocessen A

5 maj: Tvistemålsprocessen B

10 maj: Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

 

 

Entreprenadrätt

Kurser i EntreprenadrättKurser i Entreprenadrätt

21-22 februari: Grundkurs i entreprenadjuridik

26 april: Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

30 maj: Entreprenadjuridik för beställare

HÖST 2017: Entreprenadjuridik - tekniska konsulter